ЗАЛІЗНА ЕКОНОМІКА: Скільки коштує мотогодина?


Дата публікації: 12, Травень, 2021

 

За насиченими буднями сільгоспвиробництва іноді складно помітити, коли техніка за економічними показниками віджила своє і з рушія агробізнесу перетворюється на тягар. Так само непросто буває зробити вибір між двома новими машинами одного класу й однаковим потенціалом. Розв’язати ці задачки можна доволі швидко, якщо знати, скільки коштує мотогодина роботи техніки.

 

Дмитро Радіонов

 

дол./мтг

 

У структурі загальних витрат сільгосппідприємства техніка становить помітний відсоток. Часто ця графа розраховується на основі вартості нової машини й експлуатаційних витрат на вживану. Утім, щоб ефективно керувати машинним парком, слід копати глибше. Для цього варто порахувати загальну суму, що витрачається на машину за певний період. Рівняння — просте: постійні витрати + експлуатаційні.

 

Постійні витрати

 

Постійні витрати складаються з чинників, що впливають на вартість техніки незалежно від експлуатації машини. Науковці з державних університетів Айови та Південної Дакоти (США) визначають три групи таких витрат: амортизація, вартість фінансування, а також сукупна вартість страхування та зберігання техніки.

 

Амортизація — це не грошові витрати, що виникають через механічне зношення й технологічну застарілість обладнання. Одним зі способів підрахунку є метод залишку, що зменшується. В перший рік його визначають лінійно: ціна на момент придбання / роки корисної експлуатації. Наприклад, перший рік амортизації трактора вартістю 120 тис. доларів зі строком корисного використання 10 років становитиме 12 тис. доларів. Кожного наступного року обчислення відбуваються від залишкової вартості — різниці між ціною на момент придбання та значенням амортизації за рік: (120 – 12) ÷ 10 = 10,8 тис. дол./рік.

Швидко порахувати амортизацію за весь період корисного використання можна в спосіб, що пропонує Вільям Едвардс (William Edwards), професор Державного університету Айови (США) у своїй роботі «Оцінювання витрат на сільгосптехніку» (Estimating Farm Machinery Costs, 2015). Для початку треба вирахувати залишкову вартість на момент завершення періоду корисного використання: ціна на момент придбання / коефіцієнт залишкової вартості (це співвідношення ціни обладнання на вторинному ринку та його початковою вартістю у відсотках).

Наприклад, на момент закінчення строку корисного використання згаданий вище трактор коштуватиме 20% початкової ціни, тобто 24 тис. доларів. Загальна амортизація за 10 років становить: 120 тис. — 24 тис. = 96 тис. доларів.

 

Фінансування

 

Якщо гроші беруться в борг, вартість фінансування визначає кредитор. Щоб зрозуміти, скільки загалом доведеться заплатити за позичені гроші, можна скористатись формулою, яку наводить ресурс banker.ua (щоб дізнатись детальніше – відскануйте qr-код): сума кредиту × відсоткова ставка, % річних ÷ 100 × кількість днів кредитування ÷ кількість днів у році + сума кредиту × вартість прихованих платежів × кількість прихованих платежів. До прикладу: розрахунок загальної вартості кредиту на суму 120 тис. доларів, строк 24 місяці з 3,5% річних і щомісячною комісією 1% матиме такий вигляд: 120 000 × 0,035 ÷ 100 × 730/365 +120 000 × 0,01 × 24 = 28 821. Отже, загальна сума до сплати становить 148 821 дол.

У разі спільного володіння технікою для розрахунку витрат на амортизацію та відсотки кредитування професор Вільям Едвардс рекомендує застосовувати коефіцієнт відновлення капіталу (CRF, Capital Recovery Factor), який використовується для визначення теперішньої вартості низки рівних річних грошових виплат. Він розраховується на основі відсоткової ставки та кількості періодів її виплати. Підрахувати CRF можна тут: www.ajdesigner.com. (щоб дізнатись детальніше – відскануйте qr-код) Річна вартість повернення капіталу визначається за формулою: (загальна амортизація × CRF) + (залишкова вартість × відсоткова ставка). Для нашого трактора це становитиме (96 000 × 0,238) + (24 000 × 0,2) = 27 648 дол./рік.

Страхування та зберігання становлять порівняно невелику частину постійних витрат. Окремі дослідники оцінюють цей обсяг в 1–2% покупної вартості техніки. Грошовий еквівалент на рік розраховується за формулою: витрати на зберігання та страхування до покупної вартості техніки, % × (ціна купівлі + залишкова вартість) ÷ 2. Якщо в нашому випадку витрати на страхування та зберігання становлять 1% покупної ціни — обчислення матимуть такий вигляд: 0,01 × (120 000 + 24000) ÷ 2 = 720 дол./рік.

Загальна вартість володіння — це сума всіх постійних витрат: 96 000 дол. амортизація + 28 821 дол. вартість кредиту + 7200 дол. за страхування та зберігання = 132 021 дол. за весь період корисного використання, або 13 202 дол./рік. Вартість мотогодини можна визначити, розділивши цей показник на кількість мотогодин, яке агрегат/знаряддя напрацьовує щороку. Наприклад, 13202,1 ÷ 1500= 8,8 дол./мтг.

 

 

Експлуатаційні витрати

 

Змінні витрати залежать від того, як використовується техніка й складаються з трьох категорій: ремонт, пально-мастильні матеріали та робоча сила.

 

Сервіс. Бертон Пфлюгер (Burton Pflueger) із Державного університету Південної Дакоти (США) у своїй роботі «Як розрахувати вартість володіння технікою та експлуатаційні витрати» (How to Calculate Machinery Ownership and Operating Costs. 2005) залічує до експлуатаційних витрат лише незначний ремонт, наприклад, заміну розхідників. Капітальні ремонти, що плануються заздалегідь, науковець залічує до амортизації.

У будь-якому разі витрати на сервіс — дуже індивідуальний показник. Бажано фіксувати й зберігати інформацію про всі ремонтні випадки: аналіз цих даних, зокрема, дозволить вчасно помітити негативні тенденції та продати техніку, доки її використання не стало занадто дорогим, а вона ще не надто втратила в ціні.

Зрозуміти частку ремонту в загальних витратах можна, розділивши вартість сервісу на кількість мотогодин, напрацьованих на цей момент.

Наприклад, наш трактор станом на кінець п’ятого року використання напрацював 7,5 тис. мтг, сукупні витрати на ремонт на цей момент становлять приблизно 20,4 тис. доларів. Відповідно, 20400 ÷ 7500 = 2,72 дол./мтг

 

Пальне та мащення. Ясна річ: у сучасних тракторах витрати пального фіксує та зберігає електроніка. Утім, це значення можна узагальнити без конкретної прив’язки до агрегатованого з ним знаряддя. За даними Вільяма Едвардса, для дизельних двигунів це розраховується за формулою 0,044 × максимальна потужність на ВВП. У результаті ми отримуємо значення в галонах/год, для переводу в л/год треба його помножити на 3,78 (1 галон = 3,78 л). Уявімо, що наш трактор має потужність 200 к. с., відповідно, 0,044 × 200 × 3,78 = 33,2 л/год. Це значення помножуємо на вартість пального 1,01 дол./л (з розрахунку 28 грн/л дизпалива) і маємо 33,53 дол./мтг.

За даними Бертона Пфлюгера, приблизне оцінювання витрат на регулярне технічне обслуговування (у яке входить також обов’язкова заміна мастил і фільтрів) становить близько 10–15% витрати на пальне для самохідних машин і 5% — для причіпних. Отже, мастильні матеріали для трактора приблизно коштують 5,03 дол./мтг.

Варто наголосити, що жодні формули не замінять точних звітів про сервіс і використання пально-мастильних матеріалів. Саме на цьому базується точна аналітика та правильні управлінські рішення.

 

Витрати на зарплату. В оцінюванні економічної ефективності машини затрати на роботу операторів є доволі важливою складовою. Для швидкого розрахунку цього значення Вільям Едвардс пропонує використовувати два складники: відсоткове співвідношення робочих годин до часу безпосередньої роботи техніки та заробітну плату /год. Наприклад, згаданий трактор 20% робочого часу не працює в полі: переїжджає між полями, простоює на заправках чи на базі тощо. Оператори в середньому заробляють 6 дол./год. Відповідно, затрати на робочу силу загалом становлять 6 × 1,2 = 7,2 дол./год. Якби трактор не працював 50% часу, коефіцієнт становив би 1,5, а загальні витрати зросли б до 9 дол./год.

Тобто загалом експлуатаційні витрати на наш трактор становлять: 2,72 дол. за ремонт + 33,53 дол. за пальне + 5,03 дол. за мастильні матеріали + 7,2 дол. за роботу = 48,48 дол./мтг.

 

Перше «отже» і, те, що не можна узагальнити

 

Постійні витрати на трактор становлять 8,8 дол./мтг, експлуатаційні — 48,48 дол./мтг, отже, кожна мотогодина машини загалом коштує 57,28 дол.

Але не все так просто, адже у формуванні кінцевої ціни машини значну роль відіграє дистриб’ютор.

«Ми ставимо собі за мету звести витрати наших клієнтів на техніку до мінімуму, — зазначає генеральний директор компанії „АМАКО Україна” Дмитро Бородій. — Для цього ми розробили програму для тракторів Massey Ferguson 8737S
(340 к. с.): та 7724S(220 к. с.), що має два складники: мінімізацію вартості володіння технікою та скорочення часу її простою».

Перший пункт реалізовується переважно завдяки тривалому гарантійному періоду та незмінній ціні машини в програмі trade-in після його завершення.

«Ми розраховуємо вартість володіння так: ціна нової машини + вартість обслуговування протягом гарантійних 3 років, або 6 тис. мтг — залишкова вартість 35% початкової суми, за якою ми викуповуємо трактор після завершення гарантійного періоду й розділяємо отримане значення на 6 тис. мтг, — пояснює Дмитро Бородій. — З тим вартість володіння MF 8737S становить 24,2 євро/мтг, а MF 7724S — 14,3 євро/мтг. Далі процес повторюється, тобто ціна володіння машиною не змінюється, клієнту зручніше планувати свої витрати, крім того, не треба перейматися за вартість обслуговування».

Ціна володіння MF 8737S визначається так: ціна трактора + стандартне ТО на 6000 мтг — 35% залишкова вартість ÷ 6000 мтг = 24 євро/мтг. За аналогічною формулою розраховується й вартість мотогодини MF 7724S — 14,33 євро/мтг.

Обидві формули не враховують фінансування та витрат на пальне, тому що це не залежить від дилера. У разі MF 8737S до ціни володіння можна додати орієнтовні 38 євро/мтг за пальне (50 л/мтг × 25 грн/л ÷ 33 курс євро до гривні) та 2 євро/мтг за фінансування (з розрахунку ціни кредиту 12 тис. євро за 3 роки) ÷ 6 тис. мтг). Володіння MF 7724S коштуватиме, відповідно, 25 євро/мтг (33 л/мтг × 25 ÷ 33) та 1,17 євро (7 тис. євро за 3 роки ÷ 6 тис. мтг).

 

Зменшення часу простою

 

«Не менш важливим чинником є скорочення часу простою, або максимально ефективне використання техніки, — наголошує Дмитро Бородій. — Щоб це реалізувати, ми визначили за головне завдання: вчасне й оперативне технічне обслуговування, постійну наявність відповідного асортименту запчастин і правильне використання техніки, тобто якісне навчання операторів господарства».

У рамках кожного пункту «АМАКО Україна» впровадила відповідні рішення. Надійне обслуговування забезпечується: трьома роками гарантії, інженером, закріпленим за певним клієнтом, а також безплатним доступом до сервісу MF Connect протягом 5 років. Це дозволяє господарю і нам моніторити стан трактора, розуміти, чи правильно його використовують, виявляти проблеми на початкових етапах розвитку, а також контролювати та вчасно робити ТО. Кількість запчастин розраховується відповідно до кількості техніки на гарантії в регіоні. Щодо правильної експлуатації техніки, то крім традиційних навчань у міжсезоння спеціалісти компанії проводять проміжні тренінги під час ТО. І як запобіжник від форс-мажору «АМАКО Україна» надає клієнту підмінний трактор, якщо сервісний інженер оцінює тривалість ремонту в понад 72 год.

«Хорошим прикладом є сервісний контракт із нашим партнером, коли ми взяли на обслуговування 18 тракторів із наробітком понад 3000 мотогодин, — резюмує Дмитро Бородій. — До цього середній час простою кожного становив 30 днів, коли ми налагодили співпрацю цей строк скоротився до семи днів. Після цього ми з клієнтом підрахували, що для виконання всіх робіт йому потрібно не 18, а 16 тракторів. Коли ми поєднали всі наші програми разом, то зрозуміли, що це та унікальна комбінація переваг, яких на ринку більше немає ні в кого. Це те, що дозволяє максимально ефективно та вигідно експлуатувати техніку».

 

Сергій Гушан,
власник ТОВ «Камоліно-Холдинг» (Кілійський р-н, Одеська обл.):

«Раніше у нас було п’ять тракторів, і замість зробити роботу за 2–3 тижні, ми робили її 1,5 місяці. Згодом почали працювати з Massey Ferguson 8740S і 8737S. Ось дивіться: ми зараз оремо. Тут, у рисових чеках, особливо в засолених місцях, ґрунт дуже болотистий. Ці трактори працюють тут узагалі без проблем: важкувато їм, але справляються. Коли я отримав ці трактори, то зрозумів: те, що ми робили до цього часу — на 70% я витратив гроші дарма. Раніше ми працювали із 6-метровими планувальниками ґрунту — якщо чек великий, то він не може зробити якісну роботу, а великий планувальник ґрунту без потужного трактора не працює. У нових тракторів завдяки силі та якості роботи з планувальником ґрунт забирається з першого разу, дуже хороша витрата пального — до 30 л/га. А от попередні були не такі потужними: по 10 разів топталися на одному місці, щоб забрати ґрунт планувальником, — витрачали 100 л/га. Massey Ferguson 8740S і 8737S дуже розумні: самі підбирають оберти двигуна, та їх не можна зламати, тому проблем із ними поки що не було. За рік напрацьовують 2 тис. гектарів на сівбі, культивації, дискуванні, оранці та плануванні ґрунту. ТО робимо вчасно: кожні 300 мтг. Мені дуже приємно, що мої люди працюють у комфорті. Останні 3 роки ця техніка зберігає нашу нервову систему. Я впевнений, що вона працюватиме, не переживаю, що якийсь трактор зламається, і я не встигну виконати завдання. Такого немає: я зараз спокійний. Це справді хороші трактори, які можуть якісно виконувати свою роботу».

 

Знайома ситуація: нова машина приходить на заміну старій, і економіка операцій суттєво покращується? Це, звісно, добре, але питання в тім, скільки грошей старе оснащення до цього витягнуло з кишені аграрія. Як вчасно помітити момент перетворення техніки на тягар і порахувати економічну віддачу нової інвестиції? Це можна зробити, підрахувавши вартість кожної мотогодини (мтг).